Սիրելի՛ հայրենակից,

«Ռեալ Էլեքշնս»-ին կարող եք նվիրատվություն անել աշխարհի ցանկացած վայրից` նշված հաշվեհամարներին գումար փոխանցելով:

MasterCard-ի եւ ARCA-ի օգտատերերը նշված հաշվեհամարին փոխանցումներ կարող եք անել նաեւ սույն կայքի գլխավոր էջից` ընտրելով նվիրատվության չափը:

Գոյացած ֆինանսական միջոցները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով.

  • ա) կազմակերպչական, տեխնիկական ծախսեր, այդ թվում եւ գրասենյակների, գույքի գնում, վարձակալություն
  • բ) ընտրությունների վերահսկման համար դիտորդների պատրաստման և ուսուցման ծախսեր
  • գ) հանրային իրազեկման ծախսեր
  • դ) գործուղումներ

«Ռեալ Էլեքշնս» ՀԿ նվիրաբերված գումարների ծախսման թափանցիկությունը երաշխավորված է ոչ միայն ՀՀ գործող օրենսդրությամբ, այլեւ ՀԿ կանոնադրությամբ, համաձայն որի կազմակերպության պարտականությունն է.

4) իր գործունեության և գույքի օգտագործման հաշվետվությունները ներկայացնել կազմակերպության ժողովի հաստատմանը երկու տարին մեկ անգամ` ապահովելով այդ հաշվետվությունների հրապարակայնորեն մատչելի լինելը.

DETAILS FOR WIRE TRANSFER IN USD CURRENCY

INTERMEDIARY SWIFT (BIC) DEAUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK BKTRUS33
BENEFICIARY'S BANK SWIFT (BIC) AMERIABANK, YEREVAN ARMIAM22
BENEFICIARY'S ACCOUNT BENEFICIARY'S NAME 1570024456640101 REAL ELECTIONS NGO FOR THE SUPPORT TO DEMOCRACY
DETAILS OF PAYMENT

DETAILS FOR WIRE TRANSFER IN EUR CURRENCY

INTERMEDIARY SWIFT (BIC) DEAUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK BKTRUS33
BENEFICIARY'S BANK SWIFT (BIC) AMERIABANK, YEREVAN ARMIAM22
BENEFICIARY'S ACCOUNT BENEFICIARY'S NAME 1570024456640101 REAL ELECTIONS NGO FOR THE SUPPORT TO DEMOCRACY
DETAILS OF PAYMENT

DETAILS FOR WIRE TRANSFER IN RUB CURRENCY

БАНК КОРРЕСПОНДЕНТ РАО SBERBANK, MOSKVA К/С 30101810400000000225 ИНН 7707083893
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ЗАО АМЕРИАБАНК, ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ К/С 30111810900000000371
ПОЛУЧАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ: REAL ELECTIONS NGO FOR THE SUPPORT TO DEMOCRACY НОМЕР СЧЕТА: 1570024456640158
DETAILS OF PAYMENT